Safet Hasanbegovic

   
Dr. Aida Vidan
 
   

 

ZLATOM VEZE, A BISERJE NIŽE...

“Embroidered with Gold, Strung with Pearls : The Traditional Ballads of Bosnian Women”*

(Copyright 2003 The Milman Parry Collection of Oral Literature.)

*Zlatom veze, a biserje niže: Tradicionalne pjesme bosanskih žena

DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.
 

Pretražujuci toponim Gacko na Internetu, prije nekoliko mjeseci sam se susreo sa informacijom o knjizi čiji je naslov glasio:

 “Embroidered with Gold, Strung with Pearls : The Traditional Ballads of Bosnian Women”.(Copyright 2003 The Milman Parry Collection of Oral Literature.)

Autor knjige je dr.Aida Vidan.

Kratak pregled sadržaja  knjige bio je više nego razlogom da knjigu naručim  na nadjenoj adresi:  http://www.hup.harvard.edu/catalog/VIDEMB.html

Nakon nekoliko dana imao sam pomenutu knjigu u rukama.

Knjigu sam pročitao relativno brzo, ako se u obzir uzme činjenica da je ovo naučni rad, i moj nivo znanja engleskog jezika.

Spoznao sam nešto što je, koji dan ranije, za mene bilo nezamislivo. Pronadjen je, sasvim slučajno, zlatni rudnik narodne lirske poezije. Najveći procenat sakupljenih narodnih , lirskih, uglavnom ženskih pjesama, zapisan je u Gacku.

Nikada se  nisam  bavio  ženskom epikom , ipak,  neka moja saznanja iz bavljenja ženskim folklornim grupama u Gacku i BiH, sedamdesetih godina prošlog stoljeća, bila su mi od neprocjenjivog značaja u razumjevanju ove knjige i načina na koji je sakupljano ovo blago.

Iskreno govoreći moja ideja vodilja nije bila ista , kao kod autorke. Autorka se bavila izučavanjem pjevanja tih žena, analizom pjesama, uporedjenjem tekstova iste pjesme , kod različitih pjevačica…

 “Ona naznačava potrebu da se teorije Parryja i Lorda dopune širim etnološkim, kulturološkim i povijesnim podacima, kako bismo razumjeli: kakva je postojanost pjesme? Kako se ona širi i prenosi? Kako se povezuje s mitologijom?”[1]

 Ja sam u knjizi tražio i izučavao Gacko tih godina.

Dok su tu oko mene tekle rasprave o pjesmama, pjevanju, ja sam čitajući lokalne toponime, imena i prezimena sakupljača, pjevačica i Gačana i Gačanki koji su učestovali u ovom po mnogo čemu velikom, svjetskom projektu, analizirao vrijeme kad su pjesme sakupljane, divio se upornosti sakupljača, organizatorskim sposobnostima američkih stručnjaka i domaćih ljudi da , uglavnom muslimanke iz Gacka, ubijede da saradjuju, govore i pjevaju pjesme, a posebno da ih nagovore da pristanu da njihove pjesme budu zvučno snimljene i sačuvane , u izvornom obliku, za vijeke vjekova.

Ne zaboravite da je to vrijeme (1933-1935), kada muslimanka nosi zar, ne kontaktira sa bilo kim osim ukućanima i rodbinom…  

Prisjećao se likova koji se u knjizi pominju, izučavao rodbinske i ostale relacije.

 Kako je vrijeme prolazilo u meni je sve više sazrijevala ideja da se , upravo ovim elementima spoznaje iz knjige, malo ozbiljnije posvetim. Stupio sam u tom cilju u kontakt sa autorkom i od nje dobio svu potrebnu pomoć, uključujući i izvorne tekstove dijelova knjige, koje ćete imati prilike naći u sastavu ovog teksta, kao i pomoć u dobijanju potrebnih saglasnosti za objavljivanje tih dijelova na sajtu Gacko.net , od vlasnika autorskih prava na kolekciju – Harvard University, The Milman Parry Collection of Oral Literature, Cambrige , Massachusetts.

Teško je vjerovati da će moja zahvalnost biti dovoljna satisfakcija za njen izvanredno korektan odnos ka mojoj želji da, na temelju njenog rada i istraživanja , osvijetlim Gacko i učesnike tog projekta u tim davnim godinama.

Ono što, do pojave ove knjige, nisam znao je činjenica da je Gacko bilo zlatni rudnik za sakupljače i istraživače nečega sto se naziva usmenom književnošću. To da u našem kraju egzistira deseteračka junačka epika, svima nam je manje više bilo poznato. Kroz tradiciju kraja provlačilo se mnogo epskih , junačkih pjesama, koje su rijetko govorene , a često uz gusle izvodjene. Da ima pjesama koje opisuju mnoge istorijske dogadjaje svima nam je znano. Malo nas je koji znaju da tradicija gusala i guslara, koja je u zadnjih sedamdeset godina skoro isključivo srpska, jeste i tradicija lokalnih muslimana. Tradicija koja je uz male izuzetke, zamrla početkom prošlog stoljeća. U istorijskoj literature susretao sam se sa zapisima o guslarima muslimanima u gatačkom kraju. Jedan medju zadnjim zabilježenim je izvjesni Krvavac koga je u Lipniku rado slušao i sam Smail-aga Čengić, a za buduća pokoljenja zapisao znani francuski putopisac, koji na dvoru pomenutog age i vinom bi ugošćen.

Znano je, takodje, da je stvarana i pjevana ženska pjesma. No ni u snu se nije dalo sniti, da ta pjesma ima tako duboku tradiciju i da je moguće sabrati desetinu hiljada pjesama u našem Gacku. Upravo to je postignuto u pomenutom sakupljanju tridesetih godina prošlog stoljeća.

Koliko je važan ovaj projekat govori činjenica da samo trideset godina nakon ovog sakupljanja u Gacku se teško moglo naći ikoga ko bi te iste pjesme mogao ponovo reći u mikrofon ili u bilježnicu.Skoro da bih sa sigurnošću mogao tvrditi da je ovo sakupljanje obavljeno u posljednjem trenutku, upravo pred vrijeme kada će ovog zlatnog rudnika nestati.

Jedanaest hiljada balada i lirskih pjesama nađenih i zapisanih u Gacku i okolini sadrži  Milman Parry kolekcija. Cifra sama od sebe dovoljno govori.

Koristim priliku, da se najsrdačnije zahvalim autorici na pomoći koja mi je pružena , kod realizacije ovog projekta. Hvala na dozvoli da se koristim njenim radom i izvodima iz knjige.

Istovremeno za objavljivanje tekstova iz knjige i pjesama sakupljenih u Gacku, bilo je neophodno obezbjediti dozvolu od  Milman Parry Collection of Oral Literature, Harvard University” , vlasnika prava, u čemu nam je autorka pružila nesebičnu pomoć.

U narednim danima na ovom mjestu, učinićemo vam dostupnim dijelove knjige, za koje smo smatrali da su najinteresantniji.Cijeneći da je ova knjiga izuzetan dar za Gačane, uz već navedenu adresu na kojoj je možete nabaviti, objavljujemo i kompletan sadržaj (na engeskom jeziku), uz napomenu da su, u knjizi, svi nama interesantni tekstovi napisani, pored engleskog , i na nasem jeziku.


 

[1] Preneseno sa sajta: http://filologanoga.blogspot.com/2005_02_01_filologanoga_archive.html


 

 
  

    

 

Autorica knjige, Dr.Aida Vidan, rodjena je u Splitu. Završila je Filozofski fakultet u Zagrebu,a doktorsku disertaciju odbranila na Harvardu.

Prilikom svoje posjete Harvard Univerzitetu,Dr. Vidan se je 1990. godine prvi put susrela i upoznala sa Albertom Lordom , čovjekom koji je bio jedan od dvojice istrazivaca koji su 1934/1935 prikupili ove materijale.

Medjutim, njihov glavni interes su bile duže epske pjesme (najduža ima preko dvanaest hiljada stihova!) koje su uglavnom snimali po Sandžaku, narocito u Bijelom Polju, ali i u Gacku i ostalim mjestima Hercegovine. Neki od njihovih najboljih kazivača tamo su bili Avdo Međedovic i Salih Ugljanin. Kraće ženske pjesme su zapisali  usput i tek su im poslije posvetili pažnju, iako  ne toliku koliku epskim pjesmama.

Naime,objavljena je samo jedna studija ženskih pjesama iz Gacka, koju su napravili Albert Lord i Bela Bartok* 1951,u kojoj se uglavnom analizira glazbeni aspekt.

Nedugo nakon smrti Alberta Lorda,1991 primljena je na doktorat na Harvardu i asistirala je pri sortiranju materijala u Parry kolekciji. Bila je oduševljena kvalitetom i ljepotom balada i lirskih pjesama, a takodjer i iznenađena da im je posvećeno tako malo pažnje, te ih je počela  prepisivati i proučavati. Tako je nastala knjiga koju vam predstavljamo.

      Autorica radi na novom projektu koji uključuje sve tekstove koje su prikupili Ibrahim Hrustanović i Hamdija Saković i koji ce biti objavljen samo u originalu, u nadi da će se na taj način  Bosni vratiti bar jedan dio onoga što je od nje, tih tridesetih godina prošlog stoljeća, posuđeno - zapisano i zvučno zabilježeno.Ta nova zbirka će, moguće,sadržavati i neke od tonskih zapisa.     

    Naredni,autoričin projekat koji je pri kraju,je velika tematska baza podataka balada i lirskih pjesama iz Parry kolekcije (većinom iz Gacka i okolice),dakle preko jednaest hiljada unosa. Ova baza podataka će sadržavati imena nekoliko stotina kazivačica s informacijama o rodbinskim vezama, i svemu što se moglo saznati na osnovu intervjua i onoga što su sakupljači zabilježili, kao i informacije o tipu pjesme i sl.

* Čuveni mađarski kompozitor

 

Home
Up
Lutvo Dzubur
Risto Grdjic
Pisma gatacka
dr.Aleksandar Ratkovic
Nasuf Fazlagic
Novak Mandic
Hivzija Hasandedic
Berislav Sekelj
"Nacionalni" spomenici
Safet Hasanbegovic
Bozidar Tadic
Osman Saric
Mehmed Basic
Salko Campara
Dr.Aida Vidan
Cedo Bacovic
Zaim Cimic
Mr Adnan Velagic
"Gatacke novine"
Jasmina Demirovic
Dr.Radule Popovic
Zaboravljeno Gacko
Iz starih d(t)eftera
Vjekoslav Vrančić
Danilo Komnenovic, Muharem Kreso
Hamdija Kapidzic
Martin Gjurgjevic
 
Jedini recenzijski napis o knjizi Dr. Aide Vidan, na našim jezicima uvrstio sam u priloge na ovoj stranici i njega možete naći ovdje.

 

Naglašavamo da su originalni arhivski snimci i prepisi na ovoj stranici, iz Milman Parry Collection of Oral Literature, Harvard University”. Želimo da zahvalimo svima u “ Milman Parry Collection of Oral Literature” koji su nam dali dozvolu i omogućili da kostimo ove informacije na stranici “Gacko.net”. Posebno se zahvaljujemio  Davidu  Elmeru,  pomoćniku kuratora, u pomenutoj kolekciji.

We want to point out that the original archival recordings and transcripts are contained in the Milman Parry Collection of Oral Literature, Harvard University.We would like to thank everyone at the Milman Parry Collection of Oral Literature who have enabled and given us permission to use this information on our website.
Special thanks to David Elmer, assistant curator with the Milman Parry Collection of Oral Literature.

 

 

Przentirani tekst objavljujemo sa iskrenim nadanjem da ćete ga koristiti u svrhe koje ne mogu biti komercijalne. Očekujemo da ćete isti na ovoj stranici koristiti za čitanje u cilju vaseg ličnog obrazovanja, te da tekst nećete štampati na papir ili umnožavati i na bilo koji drugi način čineći ga za nekomercijalne svrhe dostupnim drugima.

         Ova stranica ne ostvaruje zaradu-profit. Svi objavljeni tekstovi su radi budućeg naučnog istraživanja i obrazovanja posjetilaca. U te namjere vi ste dobrodošli. Istovremeno u koliko želite materijal sa ove stranice koristiti u bilo šta drugo, dužni ste od vlasnika autorskog  prava zatražiti odobrenje. Činjenica da je tekst objavljen na ovoj stranici ne daje vam pravo da sa njim raspolažete po vlastitom nahodjenju. U vezi sa tim ne snosimo nikakve posljedice uzrokovane vašim činjenjem.

         

                                            
                     Naredna stranica                                                                                
 

Home Lutvo Dzubur Risto Grdjic Pisma gatacka dr.Aleksandar Ratkovic Nasuf Fazlagic Novak Mandic Hivzija Hasandedic Berislav Sekelj "Nacionalni" spomenici Safet Hasanbegovic Bozidar Tadic Osman Saric Mehmed Basic Salko Campara Dr.Aida Vidan Cedo Bacovic Zaim Cimic Mr Adnan Velagic "Gatacke novine" Jasmina Demirovic Dr.Radule Popovic Zaboravljeno Gacko Iz starih d(t)eftera Vjekoslav Vrančić Danilo Komnenovic, Muharem Kreso Hamdija Kapidzic Martin Gjurgjevic

This site was last updated 12/13/10                                                                                                      

 
 
     

˘"J"