Ago Saric
   
Asim Peco 5
   
   

 

 

 

GOVOR ISTOČNE HERCEGOVINE

 

 

DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.

  

Nešto ranije objavili smo rad prof.dr.Asima Peca u kojem su bile sakupljene narodne pjesme iz gatačkog kraja.

Radi potpunog razumjevanja dužni smo napomenuti da je pjesme iz okoline Gacka, u tom radu, sakupio Asimov brat, Džemal Peco, koji je kao učitelj službovao u Gacku od 1946. godine, prvo u Bašićima , a potom u Borču. Malo pažljiviji čitaoci ove stranice sjetiće se da smo radu učitelja Peca posvetili nešto prostora u okviru tekstova o folklornim družinama iz sela Bašića, koje su svojom pjesmom i predstavama osvojile vrhunska državna priznanja , tih godina.

To je , nesumnjivo, zasluga pomenutog učitelja,  kolege mu Sulejmana Mahmutćehajića, takodje Mostarca koji u istom vremenu službuje u okolini Gacka, te Efraima Kazazića, opet , Mostarca, koji je u Gacko upućen na rad, kao medicinski radnik, a imao je ka folkloru i muzici sklonosti zbog aktivnog bavljenja muzikom u KUD „Abrašević“ iz Mostara.

                                                                               *  *  *

Kontaktirajuci sa gospodinom Pecom, došli smo do spoznaje da je njegov doktorski rad bio posvećen govoru istočne Hercegovine, da je u njemu mnogo primjera čistoće tog govora iz gatačkog kraja, te da sam rad sadrži zabilježen, taj živi govor ljudi sa kraja pedesetih godina prošlog vijeka.

Prošlo je nekoliko godina u kojima je, zahvaljujuci trudu Bosankog filološkog društva, kao izdavača i Akademije nauka BiH i Bemust-a Sarajevo, kao suizdavača,2007. godine, svjetlost dana ugledala šetotomna edicija radova profesora Peca , a povodom njegovog 80. rodjendana. Zahvaljujući tome, u prilici ste da pročitate, samo jedan dio doktorskog rada, kojem smo priključili sabrane razgovore sa ljudima Hercegovine.

Dr. Asim Peco je dao svoju saglasnost za objavljivanje ovog rada na stranici Gacko.net, na čemu mu zahvaljujemo.

 

          

 

                       

W. Leo Arndt , Iz umjetničke bilježnice Herceg-Bosnom (časopis Nada 1903. godine)

 

 

 

                                    

                               

 

W. Leo Arndt , Iz umjetničke bilježnice Herceg-Bosnom (časopis Nada 1903. godine)

 

 

 

 

GOVOR LJUDI ISTOČNE HERCEGOVINE

 

 

 

                                         

Autor zadržava sva prava!*

 

 

Slovo o autoru*

 

Asim Peco, rođen je 1927. godine u Ortiješu kod Mostara.

Poslije II Sv. rata radio je kao učitelj u Hutovu kod Čapljine, a zatim kao referent za prosvjećivanje pri SNO u Prozoru.

Nakon toga završava Višu pedagošku školu u Sarajevu, pa Filozofski, (kasnije Filološki) fakultet u Beogradu. Još na VPŠ pokazuje interes za naučnoistraživački rad, kojem će biti posvećen do današnjih dana.

Nakon studija radno je angažovan kao profesor pripravnik,asistent,vanredni i redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu.
        

                 

 

Doktorirao je na temi : „Govor istočne Hercegovine“, 1958. godine.

Više puta je biran za šefa katedre za srpskohrvatski jezik i južnoslovenske jezike.

Bio je mentor prilikom izrade velikog broja magistarskih radova i doktorskih disertacija, te učesnik brojnih domaćih i međunarodnih projekata.

Član je Akademije nauka Bosne i Hercegovine  i urednik časopisa Bosanskohercegovački dijalektološki zbornik

 

Učestvuje u radu uredništava više  naučnih časopisa.

Nagrađen je nagradom „14 februar“ (Mostar 1986), „Veselin Masleša“ (Sarajevo, 1986) i Vukovom nagradom ( Beograd 1990).

Penzioner je i živi u Beogradu.

 

* Korišten tekst biografije prof. Peca iz časopisa „Srpski jezik“, broj 4-1-2, godina IV, Beograd

 

 

Postirano decembra 05.2010. godine

Home
Up
Asim Peco 2
Asim Peco 3
Asim Peco 4
Asim Peco 5
 

 

 

 

Prezentirani tekst objavljujemo sa iskrenim nadanjem da ćete ga koristiti u svrhe koje ne mogu biti komercijalne. Očekujemo da ćete isti na ovoj stranici koristiti za čitanje u cilju vaseg ličnog obrazovanja, te da tekst nećete štampati na papir ili umnožavati i na bilo koji drugi način čineći ga za nekomercijalne svrhe dostupnim drugima.

         Ova stranica ne ostvaruje zaradu-profit. Svi objavljeni tekstovi su radi budućeg naučnog istraživanja i obrazovanja posjetilaca. U te namjere vi ste dobrodošli. Istovremeno u koliko želite materijal sa ove stranice koristiti u bilo šta drugo, dužni ste od vlasnika autorskog  prava zatražiti odobrenje. Činjenica da je tekst objavljen na ovoj stranici ne daje vam pravo da sa njim raspolažete po vlastitom nahodjenju. U vezi sa tim ne snosimo nikakve posljedice uzrokovane vašim činjenjem.

 

 

    predhodna stranica                                                                                             Naredna stranica

 

Home Asim Peco 2 Asim Peco 3 Asim Peco 4 Asim Peco 5

This site was last updated 12/05/10