Berislav Sekelj 8
Home
Up
Berislav Sekelj 2
Berislav Sekelj 3
Berislav Sekelj 4
Berislav Sekelj 5
Berislav Sekelj 6
Berislav Sekelj 7
Berislav Sekelj 8
Prirodne ljepote BiH
Dani postanske povijesti

 

   
POSJETA CARA FRANJE JOSIPA I
                                                    BOSNI I HERCEGOVINI
                                                                                       1910. GODINE

 

DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.

 

I ova tema nije striktno gatačka i sa Gackom nema , zaista nikakvog doticaja. No jeste filatelistička, na način da se u tekstu kroz razglednice i poštanske marke, te ostale priloge prikazuje posjeta Austro-ugarskog cara Franja Josipa I Bosni i Hercegovini 1910. godine. Uz zahvalnost autoru na dozvoli za objavljivanje da napomenem da je istovjetan tekst objavljen u casopisu "Hrvatska filatelija" 2/2006.

    

   Prezentirani tekst objavljujemo sa iskrenim nadanjem da ćete ga koristiti u svrhe koje ne mogu biti komercijalne. Očekujemo da ćete isti na ovoj stranici koristiti za čitanje u cilju vaseg ličnog obrazovanja, te da tekst nećete štampati na papir ili umnožavati i na bilo koji drugi način čineći ga za nekomercijalne svrhe dostupnim drugima.

         Ova stranica ne ostvaruje zaradu-profit. Svi objavljeni tekstovi su radi budućeg naučnog istraživanja i obrazovanja posjetilaca. U te namjere vi ste dobrodošli. Istovremeno u koliko želite materijal sa ove stranice koristiti u bilo šta drugo, dužni ste od vlasnika autorskog  prava zatražiti odobrenje. Činjenica da je tekst objavljen na ovoj stranici ne daje vam pravo da sa njim raspolažete po vlastitom nahodjenju. U vezi sa tim ne snosimo nikakve posljedice uzrokovane vašim činjenjem.

 

            

    Crveni žigovi prigodom posjete cara Franje Josipa I Bosni i Hercegovini

 

Tijekom svih četrdeset godina austrijske okupacije Bosne i Herzegovine od 1878 – 1918, austrijski car Franjo Josip I samo je jedamput posjetio Bosnu i Hercegovinu.Bilo je to od 30.svibnja do 4.lipnja 1910.godine.Od 30. svibnja do 3.lipnja boravio je u Sarajevu, a pola dana proveo je u Mostaru.

        

Tom prigodom neke pošte u Bosni i Hercegovini, osim redovite crne boje za žigove, upotrebile su i crvenu boju za žigosanje poštanskih pošiljaka.Koliko mi je poznato, bile su to pošte ; Bos.Brod, Doboj, Ilidža, Konjic, Mostar, Visoko, Zavidovići i Zenica, te nekoliko pošta u Sarajevu.

U upotrebi su bili različiti tipovi već postojećih žigova, dok su neki žigovi izrađeni posebno za tu prigodu.Iako je car doputovao 30. svibnja, crvenim žigovima žigosalo se već od 27. svibnja, pa sve do 4.lipnja 1910.

 

   
        U to vrijeme upotrebljavale su se marke krajobraza iz 1906. godine, tako da se crveni žigovi mogu naći samo na tom izdanju i u spomenutom periodu.
S obzirom da se žigosalo crvenom bojom uglavnom u filatelističke svrhe i najčešće niže vrednote iz serije krajobraza, crvene žigove na krunskim vrednotama nalazimo vrlo rijetko.

                    

 

          

              Razglednica sa prigodnim crvenim žigom K und K Milit. Postamt Mostar

 

Vozni red Svečanog vlaka (Hofzug) od 30. svibnja 1910. godine navodi sve željezničke stanice od Bosanskog Broda do Sarajeva, vrijeme prolaska vlaka kroz te stanice, te koliko će se car sa svojom pratnjom zadržati u nekim stanicama.U Doboju i Zenici vlak je stajao 20 minuta, a u ostalim mjestima znatno manje, tek toliko da car nakratko pozdravi mjesne čelnike i okupljeni narod.

                                                                                                                          Berislav Sekelj

            

             Vozni red svečanog vlaka Bosanski Brod - Sarajevo (naslovnica i plan puta)

 

         

 

          

Fair Use Notice: This web site may contain copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance the understanding of humanityąs problems and hopefully to help find solutions for those problems. We believe this constitutes a Śfair use of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this web site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Consistent with this notice you are welcome to make Śfair use of anything you find in this web site. However, if you wish to use copyrighted material from this publication (web site) for purposes of your own that go beyond Śfair use, you must obtain permission from the copyright owner.
   
Predhodna stranica                                   Naredna stranica

                                                               

DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.

Home Berislav Sekelj 2 Berislav Sekelj 3 Berislav Sekelj 4 Berislav Sekelj 5 Berislav Sekelj 6 Berislav Sekelj 7 Berislav Sekelj 8 Prirodne ljepote BiH Dani postanske povijesti

This site was last updated 02/01/07

nbéM‘M