Cemerno
   

 

Čemerno 
   
 
1*
Home
Up
Zelengora
Zelengora 2
Cemerno
Lebrsnik
Razglednice Gacka
Maglic-Lebrsnik
Vranjaca

 

Čemerno je u centru uzdužne depresije koja nastaje na velikom uzdužnom rasjedu gornje Neretve - na zapadu, sve do Bioča (2396 m) - na istoku. Ova depresija nastala je između Lebršnika (1859 m) i Živnja (1695 m) na jugu i jugozapadu i Volujaka (2294 m ) i Zelengore (Tovarnica 1858 m i Jabučke stijene) - na sjeveroistoku i sjeveru. Na sjeveru depresijom od jugoistoka i svog izvora teče Sutjeska, a sa sjeverozapada Jabušnica, koje se sastaju i skreću tok prema sjeveroistoku razdvajajući planinske mase Volujaka i Zelengore.

        

Južna vizura naselja Čemerno

U ovoj prostranoj depresiji na sjeverozapadu ispod Živnja (1695 m) i iznad izvora Neretve (Gredelj 1227 m), nalazi se Barni do (1299 m), Lukavica (1300 m), a onda nastavlja prema jugoistoku Donje i Gornje Čemerno (1323, 1329 m), Oštrilovac (1372 m), Crepulja (1349 m) i završava Poljanom (1400 m) na jugoistoku pod Kukom (1821 m). U okviru ove prostrane depresije postoji ipak uža granica Čemerna oko Mekog dola i sedlastog dijela ograničeno je manjim uzvišenjima Pušina (1460 m), Rujac (1409 m), 1387, 1351, 1424, 1372 m itd., prema sjeveru od doline rijeke Sutjeske i Jabušnice.

        

Sjeverne padine Lebršnika

 

Zemljište je sastavljeno od fliša (pješčara, glinaca, škriljaste gline, laporaca, krečnjaka i krečnjačke breče). Ovo je produženje zone fliša sa sje­verozapada od izvorišta Neretve, od Uloga i Borca, koje je na jugoistoku za­građeno vrhom Kukom (1821 m) vezanim sa Lebršnikom (Stolac 1789 m, Krvavica 1851 m) i Volujakom - Malom Vlasuljom (1922 m). Slojevi fliša mijenjaju pad. Nagnuti su najprije sjeveroistoku padaju potom jugozapa­du, zatim sjeveroistoku, pa jugozapadu. Krečnjački slojevi Lebršnika oko­mito silaze u zemljište fliša. I trijaski krečnjaci Volujaka odsjecima silaze u ovo zemljište fliša i slojevi fliša, koji ovdje opet sjeveroistoku padaju, pod­ilaze pod trijaski krečnjak.    Dakle, ovdje je na jugozapadnoj strani Volujaka uzdužni rasjed samo dio velikog uzdužnog rasjeda gornje Neretve. Za ovaj dio toga rasjeda su vezani Čemerno i gornji tok uzdužne doline Sutjeske.

Čemerno, smješteno između visokih planina, ima lijepu panoramu bregova, brežuljaka, humova, tanjirastih i ljevkastih vrtača, dolova, polja­na, jaruga, potočnih i riječnih dolina, ravnih livada - kosanica. U proljeće livade i kosanice Čemerna prekrivene su bujnom travom i cvijećem raznih boja. Zimi, debeli sniježni pokrivač omogućava duge skijaške staze s vrha ovih bregova do dna poljana.

 

       

Pogled ka Bosni

 

Na livadama Čemerna (1306 m) ima dosta izvora. Mali potočići teku i meandriraju koju desetinu metara i poniru u vrtačama na istoj livadi, pa nastavljaju podzemni tok. Na Čemernu izvori su pretežno na sjevernoj strani livade, a ponori na južnoj. Na Lukavici su izvori na istočnoj, a ponori na zapadnoj strani livade. U uvali Barni do (1300 m). u kojoj na istočnom kraju izbija voda, meandrira i teče sredinom i na zapadnom kraju ponire. Ova voda podzemno otiče nekoliko desetina metara i izbija u izvorima Neretve (1217 m), ispod Gredelja (1410 ni). Na Čemernu izvor Dobra voda je izvorište Vrbe pritoke sliva Jadranskog mora, a tu je i izvorište Sutjeske, pritoke sliva crnog mora. Čemerno je karakteristična vododelnica između sliva Jadranskog i Crnog mora. Upravo tu kod magistrale na Čemernu sa jedne strane voda ide u sliv Jadranskog, a sa druge u sliv crnog mora. Ovaj prirodni fenomen mogu vidjeti turisti. Inače, Čemerno je izvanredno za odmor i rekreaciju, ljeti i zimi.

 

 
 
U realizaciji ove stranice koristio sam tekstove : Dr. Ljuba J. Mihica, iz knjige: Sutjeska Tjentiste 1978,

Zahvaljujem Darku Mandicu na pomoci kod pribavljanja materijala za obradu ove teme.

Fotografije na ovoj stranici su rad: Tarika i Arifa Čampare

  

predhodna-Zelengora 2  naredna Lebrsnik
1) Dr.Ljubo J.Mihic-Sutjeska Tjentiste 1978.
 

Home Zelengora Zelengora 2 Cemerno Lebrsnik Razglednice Gacka Maglic-Lebrsnik Vranjaca

This site was last updated 03/29/06

, dŰ°