Gatacki sobeti

   
Iz starih d(t)eftera
     
              DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.

 

            Iz starih d(t)eftera , serija je skeniranih i prigodnih tekstova, objavljenih u nekim davnim vremenima, koje imamo namjeru publikovatii. U ovoj se rubrici bavimo starim fotografijama,tekstovima, pjesmama iz Gacka, dakle onima koje nisu nastali u vremenu u kojem živimo, nego mnogo, mnogo ranije.Riječ je o fotografijama, tekstovima, pjesmama iz nekih davnih godina, u kojima onovremeni ljudi pišu svoja sjećanja.Biće to  ovoj generaciji Gačana nepoznati motivi.Ali istovremeno namjera nam je da sagledamo to vrijeme, taj jezik i život tadašnjeg čovjeka.

          Pozivamo vas da nam pošaljete stare tekstove, pjesme  i fotografije Gacka i ostalih gatačkih mjesta.Uz svaki  prilog objavićemo ime njenog autora ,ako vam je poznato,ime osobe koja je fotografije poslala, te tekst sa neophodnim objašnjenjima.

 
Home
Up
Gajret 1925 2
Gajret 1925 4
Gajret 1925 3
Gajret 1925 5

 

 

 

 

 

"GAJRET"  SARAJEVO  3 *

 

              

               Sma(j)il Čengić, ili još poznatije Smail-aga Čengić, je već dugo vremena za istoričare, pjesnike, ali i za narodnu umotvorinu, neiscrpan izvor. O životu ovog Gačanina napisano je mnogo studija, osvrta, pjesama, cijeli jedan ep.

               Oni što su o njemu pisali, uglavnom su koristili nepisane izvore. Sva, poznata mi pisanija je uglavnom oslonjena na epiku, kazivanje savremenika ( a i to je radjeno za velikim zakašnjenjem) i narodno kazivanje.Kao da je onovremenim istraživačimo bilo stalo, da on i ostane u epu. Neshvatljivo je da se u tim tekstovima ne pojavljuje niti jedan pisani iyvor. Kao da se radi o narodnom guslaru, a ne o čelniku te vlasti, uz to vojskovođi,sa činom generala. Malo ko je ovog Gačanina probao osvijetliti kroz tradiciju kraja u kojem je živio, stolovao, gdje je na kraju i poginuo i sahranjen .

               Pišući o ljudima koji su na početku austrijske okupacije, aktivno, u onovremenim časopisima saradjivali, spomenuo sam učitelja Stevana Delića. Obećah o njemu pronaći nešto više biografskih podataka, ali neuspjedoh. Jednostavno, nema ih . No ono što sam uspio naći, je serija tekstova o pomenutom Čengiću, koje je ovaj vrsni sakupljač podataka iz naroda, objavio u časopisu "Gajret ", 1925.  i narednih godina.

Upravo njegovi tekstovi su gledanje na te događaje, iz rakursa ljudi iz Gacka i okoline, pa je Delićev pokušaj  zbog toga vrijedan hvale. 

               U nekoliko narednih nastavaka objavićemo pisanje gospodina Delića. Tekst je zanimljiv i po tome , što je provjeravajući pojedine segmente dogadjanja na Mljetičku 1840. godine, razgovarao sa mnogo poznatih Gačana, pa možda među njima nadjete i svoje predke.

 

             

                                                          

 

 

  

 

 

 

 

*

gajret (gairet, garjet) m (ar.) nastojanje, zauzimanje, revnost, pomoć, zagrijanost, privrženost.  Ime muslimanskog kulturno-prosvjetnog društva, čija se djelatnost prostirala na području BiH, a osnovano je 1903. godine u Sarajevu. Društvo je izdavalo i časopis pod istim imenom koji je izlazio od 1907-1914 i od 1921-1941. - Abdulah Škaljić, Turcizmi u SH jeziku, strana 288.

 

                                                                                    

Muslimansko kulturno prosvjetno društvo "Gajret" osnovano je 20.2.1903. godine sa ciljem da prikupljanjem materijalnih sredstava pomaže školovanje muslimanskih đaka, naročito na srednjim i visokim školama. Osnovano od grupe muslimanskih intelektualaca (jedan od osnivača je kao i prvi predsjednik ovog društva je bio Safvet-beg Bašagić), spočetka bez podrške vođa autonomnog pokreta koji smatraju da borbi za vjersko prosvjetnu autonomiju treba podrediti sav ostali rad, društvo "Gajret" se brže razvijalo i u narodu proširilo organizaciju od 1907 godine, kada je pod okriljem muslimanskog političkog vodstva postalo žarište kulturno prosvjetnog rada među muslimanima. Do izbijanja prvog svjetskog rata rad društva ne ograničava se samo na pomaganje školovanja đaka, iako se tome prirodno posvećuje najveća pažnja, nego se proširuje i na prosvjećivanje muslimanskih masa putem predavanja, analfabetskih kurseva, izdavanja kalendara i časopisa "Gajret" i sl. Zbog protivrežimske orijentacije "Gajret" je početkom rata morao obustaviti rad, dok su njegovi vodeći radnici stradali po austrijskim zatvorima i internaciji (Avdo Sumbul, Behdžet Mutevelić). Njegov rad obnovljen je poslije Prvog svjetskog rata, prekinut je u toku Drugog svjetskog rata i nastavljen nakon toga do 1949. godine.

 

Izvor informacije: http://sarajevo18781918.blogger.ba/arhiva/2005/11/07/100070

 

       G a j r e t   1 9 2 5. g o d i n e

Postirano novembra 11.2010. godine

 Predhodna stranica                                      Sljedeca stranica

                               
 

        

       Prezentirani tekst objavljujemo sa iskrenim nadanjem da ćete ga koristiti u svrhe koje ne mogu biti komercijalne. Očekujemo da ćete isti na ovoj stranici koristiti za čitanje u cilju vaseg ličnog obrazovanja, te da tekst nećete štampati na papir ili umnožavati i na bilo koji drugi način čineći ga za nekomercijalne svrhe dostupnim drugima.

         Ova stranica ne ostvaruje zaradu-profit. Svi objavljeni tekstovi su radi budućeg naučnog istraživanja i obrazovanja posjetilaca. U te namjere vi ste dobrodošli. Istovremeno u koliko želite materijal sa ove stranice koristiti u bilo šta drugo, dužni ste od vlasnika autorskog  prava zatražiti odobrenje. Činjenica da je tekst objavljen na ovoj stranici ne daje vam pravo da sa njim raspolažete po vlastitom nahodjenju. U vezi sa tim ne snosimo nikakve posljedice uzrokovane vašim činjenjem.

 

        Fair Use Notice: This web site maz contain copzrighted material the use of which has not alwazs been specificallz authorized bz the copzright owner. We are making such material available in our efforts to advance the understanding of humanitząs problems and hopefullz to help find solutions for those problems. We believe this constitutes a Śfair use of anz such copzrighted material as provided for in section 107 of the US Copzright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this web site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Consistent with this notice zou are welcome to make Śfair use of anzthing zou find in this web site. However, if zou wish to use copzrighted material from this publication (web site) for purposes of zour own that go bezond Śfair use, zou must obtain permission from the copzright owner.

 

 

 

 

Home Gajret 1925 2 Gajret 1925 4 Gajret 1925 3 Gajret 1925 5

This site was last updated 12/13/10