Berislav Sekelj 2
   
gatacke novine 2
Home
Up

 

 
DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.

 

 

        

   Prezentirani tekst objavljujemo sa iskrenim nadanjem da ćete ga koristiti u svrhe koje ne mogu biti komercijalne. Očekujemo da ćete isti na ovoj stranici koristiti za čitanje u cilju vaseg ličnog obrazovanja, te da tekst nećete tampati na papir ili umnoavati i na bilo koji drugi način čineći ga za nekomercijalne svrhe dostupnim drugima.

         Ova stranica ne ostvaruje zaradu-profit. Svi objavljeni tekstovi su radi budućeg naučnog istraivanja i obrazovanja posjetilaca. U te namjere vi ste dobrodoli. Istovremeno u koliko elite materijal sa ove stranice koristiti u bilo ta drugo, duni ste od vlasnika autorskog  prava zatraiti odobrenje. Činjenica da je tekst objavljen na ovoj stranici ne daje vam pravo da sa njim raspolaete po vlastitom nahodjenju. U vezi sa tim ne snosimo nikakve posljedice uzrokovane vaim činjenjem. 

 

Gatačke novine

 

Nekako u proljeće 1977. godine sazrije, konačno,  ideja da se pokrene lokalni list.Dugo vremena je trebalo da se slomiju otpori ljudi koji su u tome gledali stanovitu opasnost po sebe i vlastite političke interese, a vie nepotrebni strah da bi to moglo da uzdrma lokalnu barutinu.Ideja o pokretanju Radio Gacka , ne prodje, iako smo imali  podrku od  Radio Sarajeva na tehničkom i organizacionom planu.

Novinu , i nekako, moe kontrolisati. Radio je neto drugo, govorili su.

Dijelom je to i tačno, no u političkom i svakom drugom okruenju , tih godina, straha od devijantnosti te vrste , zaista ne bijae.

No, to je sigurno...

 

Počeci rada redakcije patili su od poznatih , političkih , sindroma. I nju su organizovali kao i DPO, ni u njoj se nije moglo biti bez neophodnih miljenja , stavova...

Tako je trajalo prvih par godina, dok se zatitnici sistema u njoj nisu umorili od nepotrebnih bdijenja nad ispravnosti tekstova .

Prvi broj je izaao za Dan oslobodjenja komune, 1. septembar 1977. godine. Novina je dijeljena besplatno u Gacku, a nekoliko stotina brojeva je, opet besplatno, upućivano na adrese vidjenijih Gačana u zemlji.

Prvi Glavni i odgovorni urednik bio je Đordđije Anđić- Đoka, a redakcija se sastojala od desetak saradnika. No kao mi u svemu gdje je pristup amaterski, tako je i ovdje svaki listi izdavan sa naporom i osjećajem članova Redakcije da se ne bave svojim poslom.

Pamtim bar pet brojeva koji su od korica do korica napisani od jednog covjeka.

U novinarsko stručnom smislu to , ustvari, nije bila nikakva novina , nego prosto bilten drutveno političkih organizacija Gacka, uz neto tekstova iz privrede, te rubrikom kulture i sporta.

Sa manjim ili većim problemima list je izlazio sve do 1991. godine. Zbog nemogućnosti da dodjemo do svih brojeva ovih novina, tačan kraj izlaenja će ostati neto o čemu Gačani mogu dati svoj sud na ovoj stranici.

Smjetajući ovaj tekst i priloge o Gatačkim novinama  u rubriku Prilozi istoriji Gacka cilj nam je podsjetiti one koji to pamte i informisati one koji to nisu u mogućnosti bili znati ili su jednostavno rodjeni poslije.  

Vremenom ćemo objavljivati isječke iz izdatih brojeva, sa nadom da će, kao istorijsko tivo, biti interesantni onima koji kane izučavati Gacko.

Ljubiteljima gatačkih starina poklanjamo jedan , nasumično izabran, iz serije kasnijih brojeva "Gatačkih novina" , u prirodnoj veličini.

Novine moete loadirati ovdje.  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 

 

 

* Objavljeno u broju 23. "Gatackih novina" (avgust 1983. godine)

 

ORA SUTJESKA '89"

 

 

Naselje ORA:                   Dolina heroja

Tjentite 73311

Tel. 073/520-165, 520-166

 

Organizator ORA:          RK Saveza gorana BiH

Danijela Ozme 7, 71000 Sarajevo

Tel. 071/213-172, 219-967

Odgovorno lice: Brk Enver

Komandant Akcije : Fadil Avdić - Faja

 

ORA Sutjeska '89" organizovaće se u 2 smene sa po 5 ORB u jednoj smeni i 40 brigadira u jednoj ORB.

 

Vreme trajanja smena:          I smena: 18.06.-15.07.

II smena: 23.07.-26.08.

 

U stvaranju uslova za boravak i upoznavanje istorijskih i prirodnih vrednosti Sutjeske u periodu od 1961. godine do 1963. godine, te od 1965-67. organizovana je Republička goranska akcija, a zatim od 1970-77. godine mladi iz cele Jugoslavije su dali svoj puni                doprinos    izgradnji              ovog       mesta             putem     dobrovoljnog omladinskog rada. U periodu trajanja ORA, omladina je izgradila vie objekata namenjenih zadovoljavanju sve većeg interesa mladih i drugih radnih ljudi za boravak na Sutjesci. Tako su izgraĎeni objekti memorijalnog karaktera, objekti infrastrakture, objekti za smetaj, sport i rekreaciju.

RK SSOBiH, RK Saveza gorana BiH, Skuptina optine Foča i NP Sutjeska" su povodom pripremaza obeleţ avanje 40-godinjice bitke na Sutjesci obnovili ideju o organizovanju ORA na Sutjesci

1982.  godine  u  cilju  dogradnje  navedenih  objekata  i  obavljanja dragih radova.

R Savez goran BiH   je   preuzela   organizacij ORA

Sutjeska" od 1982. godine.

ORA Sutjeska '89" će se organizovati u dve smene po_pei. brigada, u trajanju smene od 4sedmice, sa mogućnoću da brigadiri petu sedmicu provedu na organizovanom odmoru, na jednom od atraktivnih jezera na Zelengori, gde bi bili obezbeĎeni uslovi za smetaj i ishranu, naravno sve uz uslov ostvarenja vika dohotka.


 

 

Program radnih aktivnosti na ORA Sutjeska'89" realizovaće se kao i proteklih godina.

Osnovni  zadatak  ove  akcije  jpoumljavanje  degradiranih uma i goleti na podračju NP Sutjeska" i SO Foča i Gacko. Pored ovih poslova brigadisti će raditi na ureĎenju memorijalne zone NP

Sutjeska", izgradnji spomen obeleţ ja, ureĎenju puteva, izgradnji toplovoda u Foči i uredenju infrastrukturnih objekata u Miljevini. Brigadisti će raditi i na ureĎenju i izgradnji infrastrukturnih objekata za potrebe Rudnika i TE Gacko", te na prikupljanju letine za Planinsko dobro Gacko.

Da bi se ostvario finansijski plan koji obezbeĎuje uspeno poslovanje  akcije  neophodno  je  da  se  ostvari  cca  48.000  NČ  i poumi  130  ha.,  a  za  organizovanje  odmora  brigadista  (peta sedmica) neophodno je da se ostvari dodatnih 12.000 NČ.

Drutvene aktivnosti na ovoj akciji su uslovljene i samim mestom odrţa vanja ORA.

ProvoĎenje drutvenih aktivnosti, a prevashodno njihovo planiranje,  će  biti  preputeno  samim  brigadistima  i  njihovim ţe ljama. Svi prostorni uslovi za provoĎenje drutvenih aktivnosti postoje.

Naselje u kome su do sada bili smeteni brigadisti je vlasnitvo RO NP Sutjeska". Smeteno je uz samu reku Sutjesku a sastoji se od23 planinske kućice sukupnim kapacitetom od  210  leţa ja,

ambulante,  razglasne  stanice,  sanitarnog  čvora  sa  kupatilima  i tabske prostorije. U okviru naselja u funkciji je bio i jedan paviljon sa dvo i četverokrevetnim sobama kapaciteta 54 leţa ja, za smetaj devojaka, sluţb e i taba akcije.

Predlog za ovo akcijako leto je da svi brigadiri budu smeteni u paviljonu, a da planinske kućice u naselju sluţe  za popodnevni odmor brigadira i izvoĎenje drutvenih aktivnosti.

Zdravstvena zatita i zatita na radu:

Prvog radnog dana će biti organizovan seminar o zatiti na radu, a investitori sa svoje i akcija sa svoje strane će obezbediti sve to na ovom planu bude potrebno.

Pri     naselju     je     stacionirana     ambulanta     sa     potrebnom medicinskom opremom, lekarom i med. tehničarem zaposlenim kod davaoca usluga zdravstvene zatite Doma zdravlja Gacko. U neposrednoj blizini naselja je bazirana i ambulanta Doma zdravlja iz Foče za potrebe stanovnika Tjentita koja moţe uvek pruţiti neophodnu pomoć i brigadirima.

Na akciji se vri i kolektivno osiguranje svih učesnika akcije.


 

  

Ostvarenjem odredenog broja sati iznad planiranog za prosto pokrivanje trokova akcije, bilo bi organizovano jednosedmno odmaranje brigadista na jednom od atraktivnih jezera na Zelengori uz obezbeĎene uslove za smetaj i ishranu.

Organizator akcije  i investitori će obezbediti potreban obim radova i za ovaj prebačaj radnih aktivnosti, a od rada samih brigadista će zavisiti da li će se ostvariti viak dohotka, te obezbediti organizovani odmor.

Zbo specifičnosti   mesta   odrţa vanj akcij te   stvaranja akcijako podmlatk organizato će   pokuati,    saradnj sa Savezom pionira, da obezbedi učeće pionirskih radnih brigada na akciji u svakoj smeni, koje bi bile sastavljene od pionira iz cele Jugoslavije.

 

                 

 

*Nije nikada objavljeno u GN, a trebalo je

 

   

 

                               

* Objavljeno u broju 26. "Gatackih novina" (septembar 1984. godine)

 

 

          

 

Fair Use Notice: This web site may contain copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance the understanding of humanitys problems and hopefully to help find solutions for those problems. We believe this constitutes a fair use of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this web site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Consistent with this notice you are welcome to make fair use of anything you find in this web site. However, if you wish to use copyrighted material from this publication (web site) for purposes of your own that go beyond fair use, you must obtain permission from the copyright owner.
 

 

DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.

Home

This site was last updated 05/02/10

td>