Dr. Hamdija Kapidžić
 
   

 

ALIPAŠA RIZVANBEGOVIĆ I NJEGOVO DOBA

 

 

DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.

 

Iz naučnog rada "Ali paša i njegovo doba", dr. Hamdije Kapidžića, koje je objavila ANUBiH, 2001. godine, odabrali smo odjeljak pod nazivom "Odnosi Ali-paše Rizvanbegovića i vladike Petra II Petrovića ".

 

 

 

 

 

BILJEŠKE O PISCU

Dr. Hamdija Kapidžić (01.II 1904 – 16.1.1974) rođen je u Bileći. Osnovno školovanje završio je u rodnom mjestu, srednje u Mostaru, a studij historije na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1928). Čitav radni vijek proveo je u Sarajevu kao profesor srednjih škola (1928-1949), profesor Više pedagoške škole (1949-1952), docent i profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu (1952-1973).

Naučnim radom počeo se baviti po završetku studija i punih 45 godina obrađivao teme iz političke, ekonomske, socijalne i kulturne historije Bosne i Hercegovine u XIX i XX stoljeću (do 1918).

Objavio je preko 120 naučnih i stručnih radova. Glavna djela su mu: Hercegovački ustanak 1882. godine, Sarajevo 1958. i 1973. i Bosna i Hercegovina u vrijeme austrougarske vladavine, Sarajevo 1968.

Bio je glavni urednik i član više redakcija naučnih časopisa, ugledni univerzitetski profesor i pedagog, a za svoj naučni doprinos biran je 30.V 1969. za dopisnog člana ANUBiH. Za svoja naučna djela nagrađen je 27- julskom (republičkom) nagradom i 6-aprilskom nagradom grada Sarajeva.

                                                            Iljas Hadžibegović

 

          
 

 

 
                 

 

                    

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                    

 

             

                  

                  

 

                                                 

 

 

 

Home
Up
Lutvo Dzubur
Risto Grdjic
Pisma gatacka
dr.Aleksandar Ratkovic
Nasuf Fazlagic
Novak Mandic
Hivzija Hasandedic
Berislav Sekelj
"Nacionalni" spomenici
Safet Hasanbegovic
Bozidar Tadic
Osman Saric
Mehmed Basic
Salko Campara
Dr.Aida Vidan
Cedo Bacovic
Zaim Cimic
Mr Adnan Velagic
"Gatacke novine"
Jasmina Demirovic
Dr.Radule Popovic
Zaboravljeno Gacko
Iz starih d(t)eftera
Vjekoslav Vrančić
Danilo Komnenovic, Muharem Kreso
Hamdija Kapidzic
Martin Gjurgjevic
 

Prezentirani tekst objavljujemo sa iskrenim nadanjem da ćete ga koristiti u svrhe koje ne mogu biti komercijalne. Očekujemo da ćete isti na ovoj stranici koristiti za čitanje u cilju vaseg ličnog o     brazovanja, te da tekst nećete štampati na papir ili umnožavati i na bilo koji drugi način čineći ga za nekomercijalne svrhe dostupnim drugima.

         Ova stranica ne ostvaruje zaradu-profit. Svi objavljeni tekstovi su radi budućeg naučnog istraživanja i obrazovanja posjetilaca. U te namjere vi ste dobrodošli. Istovremeno u koliko želite materijal sa ove stranice koristiti u bilo šta drugo, dužni ste od vlasnika autorskog  prava zatražiti odobrenje. Činjenica da je tekst objavljen na ovoj stranici ne daje vam pravo da sa njim raspolažete po vlastitom nahodjenju. U vezi sa tim ne snosimo nikakve posljedice uzrokovane vašim činjenjem. 

                                            
                          (Predhodna strana)                                                                                           (Naredna strana)

Home Lutvo Dzubur Risto Grdjic Pisma gatacka dr.Aleksandar Ratkovic Nasuf Fazlagic Novak Mandic Hivzija Hasandedic Berislav Sekelj "Nacionalni" spomenici Safet Hasanbegovic Bozidar Tadic Osman Saric Mehmed Basic Salko Campara Dr.Aida Vidan Cedo Bacovic Zaim Cimic Mr Adnan Velagic "Gatacke novine" Jasmina Demirovic Dr.Radule Popovic Zaboravljeno Gacko Iz starih d(t)eftera Vjekoslav Vrančić Danilo Komnenovic, Muharem Kreso Hamdija Kapidzic Martin Gjurgjevic

This site was last updated 12/13/10