Gatacki sobeti

   
Iz starih d(t)eftera
     
DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.

 

            Iz starih d(t)eftera , serija je skeniranih i prigodnih tekstova, objavljenih u nekim davnim vremenima, koje imamo namjeru publikovatii. U ovoj se rubrici bavimo starim fotografijama,tekstovima, pjesmama iz Gacka, dakle onima koje nisu nastali u vremenu u kojem živimo, nego mnogo, mnogo ranije.Riječ je o fotografijama, tekstovima, pjesmama iz nekih davnih godina, u kojima onovremeni ljudi pišu svoja sjećanja.Biće to  ovoj generaciji Gačana nepoznati motivi.Ali istovremeno namjera nam je da sagledamo to vrijeme, taj jezik i život tadašnjeg čovjeka.

          Pozivamo vas da nam pošaljete stare tekstove, pjesme  i fotografije Gacka i ostalih gatačkih mjesta.Uz svaki  prilog objavićemo ime njenog autora ,ako vam je poznato,ime osobe koja je fotografije poslala, te tekst sa neophodnim objašnjenjima.

 
Home
Up
G Z M 1894
G Z M  1909
G Z M 1906
Nada
G Z M 1897
B. vila
Nastavni vjesnik
Hrvatsko kolo
G Z M  1896
G Z M 1899
G Z M 1919
G Z M  1903
Zbormik za narodni zivot i obicaje
Sloboda Mostar 1962
Gajret 1925
G Z M 1911

 

 

 

 

"SLOBODA" MOSTAR   *

 

               Te 1962. godine, uz praznik komune,prvi septembar, u Gacku bi otvoreno, na Stočanicama podignuto, Partizansko  groblje. Aktivnosti za završetak ovoga projekta trajale su godinama. Poginuli borci sahranjeni su širom Jugoslavije, pa je prenošenje posmrtnih ostataka obavljeno samo ako je , sa sigurnošću, bilo moguće izvršiti identifikaciju. Svi poginuli Gačani, učesnici NOR-a, su na groblju dobili ploču sa podacima.

 
              Nekad bilo, sad se spominjalo - znaju reći Gačani. Neka fotografija na kraju ovog podsjećanja na 1962. godinu, snimljena u junu ove godine, svjedoči o brizi sadašnje vlasti o ovom objektu.

              Ovog juna mi , u Gacku, jedan od , još živih boraca NOR-a reče, da je aktuelni Načelnik opštine javno rekao - parafraziram:

" Nemojte od mene , dok sam na ovoj funkciji, očekivati da vodim brigu o Partizanskom groblju".

             Nesklon sam da vjerujem u ovo. Ali obilazeći groblje zaključak se sam nameće. Na pločama skoro da je nemoguće prepoznati , uklesana imena boraca, trava je do koljena, ukrasno žbunje u Groblju liči na prašumu, ulazni portal i rasvjeta u jadnom stanju, kipovi narodnih heroja ukradeni, staze zarasle u travu, ograda liči na ruglo, ...Stočanice danas , rugaju se poginulima

 

              Uz vijest o otvaranju groblja i nekoliko crtica lokalnog dopisnika "Slobode" -  Milete Doderovića o sportskim takmičenjima te godine u Gacku

 

                                                   

   

 

 

 

 

 

.

 

Snimci Partizanskog groblja - Homogeceka 2010

 

Zahvaljujem se mom prijatelju, Branimiru Martincu , vlasniku Grafičko trgovinsko uslužnog društva Slobodna zona "Hercegovina" i Galerije "Rondo" - na pomoći kod pronalaženja i skeniranja tekstova koje čitate.

 

* List za društvena i politička pitanja Hercegovine, izlazio je od 1945 do 1992. godine u Mostaru. Bio je organ SSRN Hercegovine.

 

       S l o b o d a   M o s t a r   1 9 6 1. g o d i n e

Postirano avgusta 25.2010

 Predhodna stranica                                      Sljedeca stranica

                               
 

        

       Prezentirani tekst objavljujemo sa iskrenim nadanjem da ćete ga koristiti u svrhe koje ne mogu biti komercijalne. Očekujemo da ćete isti na ovoj stranici koristiti za čitanje u cilju vaseg ličnog obrazovanja, te da tekst nećete štampati na papir ili umnožavati i na bilo koji drugi način čineći ga za nekomercijalne svrhe dostupnim drugima.

         Ova stranica ne ostvaruje zaradu-profit. Svi objavljeni tekstovi su radi budućeg naučnog istraživanja i obrazovanja posjetilaca. U te namjere vi ste dobrodošli. Istovremeno u koliko želite materijal sa ove stranice koristiti u bilo šta drugo, dužni ste od vlasnika autorskog  prava zatražiti odobrenje. Činjenica da je tekst objavljen na ovoj stranici ne daje vam pravo da sa njim raspolažete po vlastitom nahodjenju. U vezi sa tim ne snosimo nikakve posljedice uzrokovane vašim činjenjem.

 

        Fair Use Notice: This web site may contain copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance the understanding of humanityąs problems and hopefully to help find solutions for those problems. We believe this constitutes a Śfair use of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this web site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Consistent with this notice you are welcome to make Śfair use of anything you find in this web site. However, if you wish to use copyrighted material from this publication (web site) for purposes of your own that go beyond Śfair use, you must obtain permission from the copyright owner.

 

 

 

 

Home G Z M 1894 G Z M  1909 G Z M 1906 Nada G Z M 1897 B. vila Nastavni vjesnik Hrvatsko kolo G Z M  1896 G Z M 1899 G Z M 1919 G Z M  1903 Zbormik za narodni zivot i obicaje Sloboda Mostar 1962 Gajret 1925 G Z M 1911

This site was last updated 09/12/10