Gatacki sobeti

   
Iz starih d(t)eftera
     
DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.

 

            Iz starih d(t)eftera , serija je skeniranih i prigodnih tekstova, objavljenih u nekim davnim vremenima, koje imamo namjeru publikovatii. U ovoj se rubrici bavimo starim fotografijama,tekstovima, pjesmama iz Gacka, dakle onima koje nisu nastali u vremenu u kojem živimo, nego mnogo, mnogo ranije.Riječ je o fotografijama, tekstovima, pjesmama iz nekih davnih godina, u kojima onovremeni ljudi pišu svoja sjećanja.Biće to  ovoj generaciji Gačana nepoznati motivi.Ali istovremeno namjera nam je da sagledamo to vrijeme, taj jezik i život tadašnjeg čovjeka.

          Pozivamo vas da nam pošaljete stare tekstove, pjesme  i fotografije Gacka i ostalih gatačkih mjesta.Uz svaki  prilog objavićemo ime njenog autora ,ako vam je poznato,ime osobe koja je fotografije poslala, te tekst sa neophodnim objašnjenjima.

 

 

Home
Up
Sloboda Mostar 1962  2
Sloboda Mostar 1961
Sloboda Mostar 1961 2

 

"SLOBODA" MOSTAR   *

 

Za Dan oslobodjenja Komune, te 1961. godine, ne bi mnogo dogadjaja.Slavila se dvadesetogodišnjica revolucije, privreda bi Poljoprivredna stanica i Rudnik  "Vrbica". Asfalt još ne dodje u Gacko, privodila se kraju izgradnja nove Bolnice, tik uz stari austrijski objekat...

 

 

 

 

Luk najstarije brane, ovog tipa, na Balkanu snimljen u septebru 1961. godine. Od 1896. kada je izgradjena do velike poplave u jesen 1974. godine , brana izdrža zub vremena. Poplava , te godine, napuni za par dana akumulaciju Klinje , a preljev kod branene nije uspio  u korito Mušnice proslijediti svu vodu koja nadira iz jezera, pa donji zid na kruni brane ,voda poruši. Popravljena je nekoliko godina poslije tokom pražnjenja jezera koje je uradjeno da bi se akumulacija tehnički pripremila za korištenje za potrebe TE Gacko.

 

 

Jedan tipično socrealistički način informisanja čitatelja! Da li danas vjerujete da su ljudi na slici, na ovom tranzistoru, zaista slušali Titovo izlaganje? Te godine bih možda i vjerovao da jesu.

Danas znam da nisu.

No, ova slika me podsjeti na jedan dogadjaj.Nekako početkom osamdesetih, iz Sarajeva, dodjoše u posjetu Gacku ,urednik lista "Oslobodjenje" i direktor Radio Sarajeva.Cilj im je bio sa lokalnim rukovodstvom razgovarati o unapredjenju informisanja iz komune. I istovremeno sondirati koliko isto to rukovodstvo prati ova dva medija. Predsjednik SSRN (tadasnji dio političkog sistema zadužen za rad sa narodom) bi Drago Crnogorac.Jedno od pitanja rukovodstvu bi, koliko slusaju Radio Sarajevo, misleći pri tome na informativne emisije.

Drago odgovori da on, jedino, sluša želje po izboru  slušalaca, na Radio Titogradu.

 

 

 

 

 

 

Rudine i Rudinjani , imena su za područje i žitelje opština južnije od Gacka. Ili donje Hercegovine, kako  Gačani vole reći.Vijekovima su stočari iz tih južnijih opština, na početku ljeta, izlazili sa svojom stokom na pašnjake planina iznad Gacka. I vijekovima se znalo gdje koja porodica izgoni ili ima svoje pašnjake.Ostajali bi tamo cijelo ljeto čuvajući blago, sakupljajući kajmak i sir i krajem avgusta, ili početkom septembra vraćali se kući. Sa nekoliko konja, koji bi nosili  stvari sa planine, nepregledne kolone stočara i stoke bi se kretale kroz Gatačko polje. Ova fotografija dokumentuje taj trenutak. Snimljena je negdje u zadnjoj trećini pravca kroz Polje, od Avtovca ka Zbornoj Gomili. Vidljivo je da put , još, nije asfaltiran, da novi zasadi drveća (podignuti poslije II Sv. rata, jer predhone posijekoše Talijani 1942. godine) tek stasaju, te da još postoje telefonske bandere, koje "ukinu" radijska telefonija početkom osamdesetih godina, prošlog vijeka.

                                                   

   

 

 

Zahvaljujem se mom prijatelju, Branimiru Martincu , vlasniku Grafičko trgovinsko uslužnog društva Slobodna zona "Hercegovina" i Galerije "Rondo" - na pomoći kod pronalaženja i skeniranja tekstova koje čitate.

 

* List za društvena i politička pitanja Hercegovine, izlazio je od 1945 do 1992. godine u Mostaru. Bio je organ SSRN Hercegovine.

 

       S l o b o d a   M o s t a r   1 9 6 1. g o d i n e

Postirano septembra 25.2010. godine

 Predhodna stranica                                      Sljedeca stranica

                               
 

        

       Prezentirani tekst objavljujemo sa iskrenim nadanjem da ćete ga koristiti u svrhe koje ne mogu biti komercijalne. Očekujemo da ćete isti na ovoj stranici koristiti za čitanje u cilju vaseg ličnog obrazovanja, te da tekst nećete štampati na papir ili umnožavati i na bilo koji drugi način čineći ga za nekomercijalne svrhe dostupnim drugima.

         Ova stranica ne ostvaruje zaradu-profit. Svi objavljeni tekstovi su radi budućeg naučnog istraživanja i obrazovanja posjetilaca. U te namjere vi ste dobrodošli. Istovremeno u koliko želite materijal sa ove stranice koristiti u bilo šta drugo, dužni ste od vlasnika autorskog  prava zatražiti odobrenje. Činjenica da je tekst objavljen na ovoj stranici ne daje vam pravo da sa njim raspolažete po vlastitom nahodjenju. U vezi sa tim ne snosimo nikakve posljedice uzrokovane vašim činjenjem.

 

        Fair Use Notice: This web site may contain copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance the understanding of humanityąs problems and hopefully to help find solutions for those problems. We believe this constitutes a Śfair use of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this web site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Consistent with this notice you are welcome to make Śfair use of anything you find in this web site. However, if you wish to use copyrighted material from this publication (web site) for purposes of your own that go beyond Śfair use, you must obtain permission from the copyright owner.

 

 

 

 

Home Sloboda Mostar 1962  2 Sloboda Mostar 1961 Sloboda Mostar 1961 2

This site was last updated 10/14/10