Gatacki sobeti

   
Iz starih d(t)eftera
     
DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.

 

            Iz starih d(t)eftera , serija je skeniranih i prigodnih tekstova, objavljenih u nekim davnim vremenima, koje imamo namjeru publikovatii. U ovoj se rubrici bavimo starim fotografijama,tekstovima, pjesmama iz Gacka, dakle onima koje nisu nastali u vremenu u kojem živimo, nego mnogo, mnogo ranije.Riječ je o fotografijama, tekstovima, pjesmama iz nekih davnih godina, u kojima onovremeni ljudi pišu svoja sjećanja.Biće to  ovoj generaciji Gačana nepoznati motivi.Ali istovremeno namjera nam je da sagledamo to vrijeme, taj jezik i život tadašnjeg čovjeka.

          Pozivamo vas da nam pošaljete stare tekstove, pjesme  i fotografije Gacka i ostalih gatačkih mjesta.Uz svaki  prilog objavićemo ime njenog autora ,ako vam je poznato,ime osobe koja je fotografije poslala, te tekst sa neophodnim objašnjenjima.

 
Home
Up
Sloboda Mostar 1962  2
Sloboda Mostar 1961
Sloboda Mostar 1961 2

 

 

 

 

"SLOBODA" MOSTAR   *

 

               Te 1962. godine, uz praznik komune,prvi septembar, u Gacku bi otvoreno, na Stočanicama podignuto, Partizansko  groblje. Aktivnosti za završetak ovoga projekta trajale su godinama. Poginuli borci sahranjeni su širom Jugoslavije, pa je prenošenje posmrtnih ostataka obavljeno samo ako je , sa sigurnošću, bilo moguće izvršiti identifikaciju. Svi poginuli Gačani, učesnici NOR-a, su na groblju dobili ploču sa podacima.

 

              Nastavljamo sa objavljenim informacijama o Gacku te 1962. godine.

             

                                                   

    Snimak Gacka, negdje iznad Dizdarevića kuća.

To dugo bi omiljena pozicija fotografa. U odnosu na današnje stanje, ova fotografija pokazuje: prostor od stare zgrade Pošte na zapad nije popunjen, ispod nje još uvijek egzistira Pazar, na kojem se jasno vide mjesta za vezanje stoke, zid i skladište pored zgrade uprave Puteva, kuće Poškovića, a preko ceste, zgrada Veterinarske stanice (na prvobitnoj lokaciji preko puta uprave Puteva) i zgrada javnog WC, koji je bio u upotrebi do kasnih šezdesetih godina prošlog vijeka.

Hotel još nije dočekao rekonstrukciju, pa je drvena nastrešnica nad hotelskom baštom jos tu, zgrada u kojoj se danas nalazi knjižara još nije ni napravljena, a prostor ispod Stare opštine, gledano prema današnjoj lokaciji dječijeg obdaništa, je kraj Grada.Iz ove perspektive veoma je dobro vidljivo da je zgrada (Popovska kuća) u kojoj je radila kafana "Slavljan", praktično identična kopija plana starog Hotela.Ispod zgrade Stare pošte, vidljivi su (na mjestu današnje Autobuske stanice) temelji porodične zgrade, koju je, na svom zemljištu,  započeo Aziz Pošković, ali je gradnja prekinuta, jer je Opština na tom prostoru planirala nešto drugo.

I na kraju bijeli objekat koga vidite u sred Gatačkog polja koji vec decenijama ne postoji, a u narodu se popularno zvao "Redžova kuća".

Zgradu je izgradila Austrija u sklopu  irigacionog sistema u Polju. Bila je mjesto življenja radnika koji se je brinuo o održavanju tog sistema, podizanju i spuštanju ustava, na mnogobrojnim kanalima, što su omogućavali da se u Polju postigne i druga koševina trave za ishranu stoke. Kako zadnji stanovnik bi izvjesni Redžo (mislim da se je prezivao Tanović), ime kuće osta tako. Nekorištenje irigacionog sistema nakon II Sv. rata, i neodržavanje te kuće rezultira njenim nestajanjem.

 

 

Na ovoj fotografiji je (u odnosu na današnje stanje) vidljivo da je asfalt tek uradjen, da izgradnja zgrade Socijalnog nije dovedena do kraja, da je Zimonjića kuća još uvijek u stanju prije rekonstrukcije (dakle kako je originalno napravljena tridesetih godina prošlog stoljeća), da kanal koji je oborinske vode od Pijace odvodio u Polje nije zatvoren, da ograde oko Parka nema, te da je Pijaca još uvijek ne rekonstruisana.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvaljujem se mom prijatelju, Branimiru Martincu , vlasniku Grafičko trgovinsko uslužnog društva Slobodna zona "Hercegovina" i Galerije "Rondo" - na pomoći kod pronalaženja i skeniranja tekstova koje čitate.

 

* List za društvena i politička pitanja Hercegovine, izlazio je od 1945 do 1992. godine u Mostaru. Bio je organ SSRN Hercegovine.

 

       S l o b o d a   M o s t a r   1 9 6 1. g o d i n e

Postirano septembra 13.2010. godine

 Predhodna stranica                                      Sljedeca stranica

                               
 

        

       Prezentirani tekst objavljujemo sa iskrenim nadanjem da ćete ga koristiti u svrhe koje ne mogu biti komercijalne. Očekujemo da ćete isti na ovoj stranici koristiti za čitanje u cilju vaseg ličnog obrazovanja, te da tekst nećete štampati na papir ili umnožavati i na bilo koji drugi način čineći ga za nekomercijalne svrhe dostupnim drugima.

         Ova stranica ne ostvaruje zaradu-profit. Svi objavljeni tekstovi su radi budućeg naučnog istraživanja i obrazovanja posjetilaca. U te namjere vi ste dobrodošli. Istovremeno u koliko želite materijal sa ove stranice koristiti u bilo šta drugo, dužni ste od vlasnika autorskog  prava zatražiti odobrenje. Činjenica da je tekst objavljen na ovoj stranici ne daje vam pravo da sa njim raspolažete po vlastitom nahodjenju. U vezi sa tim ne snosimo nikakve posljedice uzrokovane vašim činjenjem.

 

        Fair Use Notice: This web site may contain copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance the understanding of humanityąs problems and hopefully to help find solutions for those problems. We believe this constitutes a Śfair use of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this web site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Consistent with this notice you are welcome to make Śfair use of anything you find in this web site. However, if you wish to use copyrighted material from this publication (web site) for purposes of your own that go beyond Śfair use, you must obtain permission from the copyright owner.

 

 

 

 

Home Sloboda Mostar 1962  2 Sloboda Mostar 1961 Sloboda Mostar 1961 2

This site was last updated 09/26/10