Veljko Mucibabic

 

   
Veljko Mučibabić
   
 
Veljko Mučibabić

 

PJESME STOGODIŠNJAKA

 

 

 

Izdavac-Bratstvo Mučibabić

Urednik-Darko Mandić

Štampa  Stamparija "Grafokomerc", a.d. Trebinje

 
Home
Biljeg vremena
Dzevad Drljevic 1
Camil Sijaric
Refik Dzubur
Branko Gojkovic
Fuad Kovac
Recenzije knjiga o Gacku
Husnija Grebovic
Veljko Mucibabic
Darko Mandic
Dzevad Drljevic-2
Darko Mandic-2
Izet Skobalj
Spiro Zivkovic
Ivo Andric
Danilo Maric
Slobodan Mandic
Asim Peco
Petar Pjescic
Slobodan Bjelogrlic
Asim Bajramovic

 

PJESME ZABORAVLJENIH GODINA

 

            Spasovdanski smiraj dana boje meda i krvi. Nezavisan od istorijske situacije naroda i grada, obra}a se meni, ~etrdesetogodi{njaku, u zavjetrini najzaba~enijeg kutka Evrope, gdje je u prvoj polovini pro{log vijeka smrt ponekad znala biti ~ak i milosrdnija od `ivota.

            Nema toga ko je pisao pjesme, a da se prije ili kasnije nije zapitao ~emu to slu`i, i zbog ~ega to radi. I onaj ko ih ~ita morao je bar jednom sebi postaviti sli~no pitanje.

            Pravog odgovora naravno da nema, ali pjesme koje smo upravo pro~itali jesu defragmentacija, ipak bolje polovine XX vijeka. Doga|aji hurikanski minu{e Hercegovinom, no malo ko ih istinski opisa, a jo{ manje opjeva. Ne znam da li je stoljetni fojni~ki bard Veljko Mu~ibabi} ~itao Hemingveja, ali je iz njegovih pjesama in optima forma” vidljivo da se kao pjesnik uvijek dr`ao  na~ela pomenutog velikana: "Du`nost pisca je da govori istinu".

            Umjesto ideolo{kih mitova, sna`nih i nametljivih u njegovom vijeku, Mu~ibabi} je izabrao "prah stvarnog svijeta", sro~io je svojevrsnu pjesmaricu, uglavnom u desetera~kim stihovima, o narodnom `ivotu na selu - autohtonim jezikom.

            On je decenijama hodio turobnim stazama hercegova~ke periferije, koja je uvijek bila opkoljena bezdu{nom ravnodu{no{}u svijeta i mra~nim oblacima prepunim te{ke ki{e.

            Dio njegovih pjesama nije imao naslove, a neke su samo u isje~cima zapam}ene, zabilje`ene i sre|ene - mogla se i ve}a zbirka napraviti. Prate}i `ivot seljaka sakupljao je materijal za svoja pjesni~ka kazivanja. Njegov vidokrug nije bio su`en na seoski ambijent, ve} je pjesmom slikao i dru{tvene tokove `ivota.

            U Veljkovom slu~aju, kao uostalom i u `ivotu, vrijedi pravilo: "Zapam}eno je samo ono {to je zapisano, a ono {to nije zapisano kao da se nije ni dogodilo". U tome je svrha ove neobi~ne zbirke.

 

Darko Mandi}

 

                                             Čast ko cijeni više nego glavu
                                             i po smrti uživaće slavu.
                   
                                 Ko je čovjek pravda mu je sveta
                                           a sloboda dava mu poleta.
         
    
                            Med cijedi pa ga onda jedi
                                           al' ne kudi ono što vrijedi,
                           dobra djela kad nijesu sveta
                                      masa svijeta tada je prokleta.

             
* * *                                                                                                                                            Gazi vodu prema svojoj moći
                            ne upiri đe ne možeš proći.
 
     Nemoj život za pare prodavat
    posle ćeš ih opet njemu davat!

                                      
Niko Bogu ne može slagati

                               svak će pred njim ispit polagati

 
            (Naredna strana)

Home Biljeg vremena Dzevad Drljevic 1 Camil Sijaric Refik Dzubur Branko Gojkovic Fuad Kovac Recenzije knjiga o Gacku Husnija Grebovic Veljko Mucibabic Darko Mandic Dzevad Drljevic-2 Darko Mandic-2 Izet Skobalj Spiro Zivkovic Ivo Andric Danilo Maric Slobodan Mandic Asim Peco Petar Pjescic Slobodan Bjelogrlic Asim Bajramovic

This site was last updated 09/11/10

äŚ