Gatacki sobeti

   
Iz starih d(t)eftera
     
DISCLAIMER AND COPYRIGHT. The text presented here is intended for NONCOMMERCIAL USE and for the benefit of those who are not able to obtain the printed version.

 

            Iz starih d(t)eftera , serija je skeniranih i prigodnih tekstova, objavljenih u nekim davnim vremenima, koje imamo namjeru publikovatii. U ovoj se rubrici bavimo starim fotografijama,tekstovima, pjesmama iz Gacka, dakle onima koje nisu nastali u vremenu u kojem živimo, nego mnogo, mnogo ranije.Riječ je o fotografijama, tekstovima, pjesmama iz nekih davnih godina, u kojima onovremeni ljudi pišu svoja sjećanja.Biće to  ovoj generaciji Gačana nepoznati motivi.Ali istovremeno namjera nam je da sagledamo to vrijeme, taj jezik i život tadašnjeg čovjeka.

          Pozivamo vas da nam pošaljete stare tekstove, pjesme  i fotografije Gacka i ostalih gatačkih mjesta.Uz svaki  prilog objavićemo ime njenog autora ,ako vam je poznato,ime osobe koja je fotografije poslala, te tekst sa neophodnim objašnjenjima.

 
Home
Up
G Z M 1894
G Z M  1909
G Z M 1906
Nada
G Z M 1897
B. vila
Nastavni vjesnik
Hrvatsko kolo
G Z M  1896
G Z M 1899
G Z M 1919
G Z M  1903
Zbormik za narodni zivot i obicaje
Sloboda Mostar 1962
Gajret 1925
G Z M 1911

 

IZVJEŠĆE SA PUTOVANJA PO BIH

 

Ovaj isječak iz Zbornika za narodni život i običaje južnih Slavena, rad je Dr. Ante Radića, urednika te edicije, koju je izdavala Jugoslovenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb. Datiran je na kraju 1898. godine. Izmedju sredine juna i sredine avgusta, te godine, Dr. Radić je obavio putovanje Bosnom i Hercegovinom , sa namjerom da izuci, pomenute narodne običaje, ali i da se susretne i razvije mrežu sakupljača narodnog blaga i saradnika, na tom terenu.

Ovaj rad nema nikakvog doticaja sa Gackom, ali smo odlučili da objavimo njegov dio , koji se odnosi na Hercegovinu, jer su zapažanja autora o vremenu u kojem posjećuje naše krajeve, vjerujemo identična i u Gacku. Ovo izvješće veoma realno crta stanje duha ljudi i podsjeća nas na mnoge , danas , zaboravljene dogadjaje i običaje.

 

Dr. Ante Radić,Znanstvenik, književnik i političar. Utemeljitelj hrvatske etnografije. Od 1893. u školskoj službi, nakon izbora za Sabor 1897., na izričiti zahtjev bana Khuena, otpušten iz službe, jer nije htio glasovati za vladina kandidata. Od 1897. do 1902. Radić radi kao urednik "Zbornika za narodni život i običaje Južnih Siavena", koji je izdavala JAZU u Zagrebu.

 

 

 

 

      ZBORNIK ZA NARODNI ŽIVOT I OBIČAJE JUŽNIH SLAVENA, JAZU,ZAGREB 1898. GODINE

 

 Predhodna stranica                                      Sljedeca stranica

                               
 

         Prezentirani tekst objavljujemo sa iskrenim nadanjem da ćete ga koristiti u svrhe koje ne mogu biti komercijalne. Očekujemo da ćete isti na ovoj stranici koristiti za čitanje u cilju vaseg ličnog obrazovanja, te da tekst nećete štampati na papir ili umnožavati i na bilo koji drugi način čineći ga za nekomercijalne svrhe dostupnim drugima.

         Ova stranica ne ostvaruje zaradu-profit. Svi objavljeni tekstovi su radi budućeg naučnog istraživanja i obrazovanja posjetilaca. U te namjere vi ste dobrodošli. Istovremeno u koliko želite materijal sa ove stranice koristiti u bilo šta drugo, dužni ste od vlasnika autorskog  prava zatražiti odobrenje. Činjenica da je tekst objavljen na ovoj stranici ne daje vam pravo da sa njim raspolažete po vlastitom nahodjenju. U vezi sa tim ne snosimo nikakve posljedice uzrokovane vašim činjenjem.

 

        Fair Use Notice: This web site may contain copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance the understanding of humanityąs problems and hopefully to help find solutions for those problems. We believe this constitutes a Śfair use of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material in this web site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Consistent with this notice you are welcome to make Śfair use of anything you find in this web site. However, if you wish to use copyrighted material from this publication (web site) for purposes of your own that go beyond Śfair use, you must obtain permission from the copyright owner.

 

 

 

 

Home G Z M 1894 G Z M  1909 G Z M 1906 Nada G Z M 1897 B. vila Nastavni vjesnik Hrvatsko kolo G Z M  1896 G Z M 1899 G Z M 1919 G Z M  1903 Zbormik za narodni zivot i obicaje Sloboda Mostar 1962 Gajret 1925 G Z M 1911

This site was last updated 08/22/10